Jak zostać biegłym rewidentem

Podatki i księgowość

Aby zostać biegłym rewidentem w Polsce, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: rachunkowość, finanse lub innym kierunku ekonomicznym, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Zdać egzamin państwowy z zakresu rachunkowości i finansów oraz prawa gospodarczego.
  3. Zarejestrować się w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (KIBR).
  4. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości lub finansów.
  5. Przejść odpowiednie szkolenia i uzyskać certyfikat KIBR potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Po spełnieniu wszystkich wymagań będziesz mógł zarejestrować się jako biegły rewident w KIBR i uzyskać uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Pamiętaj, że zawód biegłego rewidenta wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego i rzetelności, a także odpowiedzialności za przeprowadzone badania sprawozdań finansowych.

Biegły rewident to osoba uprawniona do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych i wydawania opinii na ich temat. Jest to zawód regulowany prawnie i wymagający odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.

Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest przeprowadzenie niezależnej i obiektywnej oceny sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, tak aby rzetelnie przedstawić sytuację finansową i majątkową tej jednostki. Biegły rewident musi zapewnić, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości oraz wiarygodne i rzetelne.

Aby zostać biegłym rewidentem, należy ukończyć studia wyższe na kierunku rachunkowość, finanse lub innym kierunku ekonomicznym, a następnie zdać państwowy egzamin z zakresu rachunkowości i finansów oraz prawa gospodarczego. Następnie należy zarejestrować się w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów i uzyskać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości lub finansów. W celu zachowania ważności uprawnień biegłego rewidenta należy również stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach (więcej informacji nt obligatoryjnych szkoleń znajdziesz na: https://www.cee.pl/).

Biegły rewident jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezależnej i obiektywnej oceny sprawozdań finansowych oraz za wydanie opinii na ich temat. Jest to zawód wymagający rzetelności, odpowiedzialności i ciągłego doskonalenia zawodowego.

Zobacz także:
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*