Podatki i księgowość

Jak zostać biegłym rewidentem

28 grudnia 2022 Martyna 0

Aby zostać biegłym rewidentem w Polsce, należy spełnić następujące wymagania: Uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: rachunkowość, finanse lub innym kierunku ekonomicznym, zatwierdzonym przez […]